Nagroda Znak Dobra dla Honoraty Dmyterko z „Życia Rawicza” za profesjonalne i serdeczne towarzyszenie owocnym działaniom Fundacji Rodziny Dudów. Przez 11 lat działalności Fundacja zrealizowała wiele projektów o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym. Fundacja wprowadziła także innowacyjne pomysły mające wpływ na poprawę warunków kształcenia dzieci i młodzieży, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój.

Nagroda Znak Dobra trafi także do Małgorzaty Jańczak za tekst „Drzewko dla Babci Nonci”, który ukazał się w „Przewodniku Katolickim”. Artykuł odkrywa przed czytelnikami mało znaną a niesamowitą postać Cyganki - Alfredy Markowskiej, która w czasie wojny ocaliła dziesiątki dzieci polskich, romskich, niemieckich. Artykuł przełamuje stereotypy oraz mobilizuje do odkrywania drugiego człowieka.

Kapituła Znaku Dobra przyznała w tym roku dwa wyróżnienia.

Dla młodej redakcji czasopisma „Drogi miłości” (pismo ukazuje się przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu) za ciekawą formułę pisma parafialnego (cykl: „Pomysł na rodzinną niedzielę” czy „Nasi parafianie”).

Dla autorek miesięcznika parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu: Ewy Hudziak - za „Poradnię rodzinną” i dla Ilony Pałaszyńskiej za cykl „Ludzie parafii”.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie Znak Dobra im. Romy Brzezińskiej odbędzie się w piątek 8 stycznia o godzinie 18.00 w sali 322 Wyższej szkoły Umiejętności społecznych w Poznaniu (ul. Głogowska 26). Serdecznie zapraszamy!