W dniu 5 stycznia 2009 r. Kapituła Nagrody  im. Romy Brzezińskiej „Znak Dobra” zebrała się w składzie: Katarzyna Lajborek (przewodnicząca), Maria Nowak, Grażyna Wrońska, Aleksandra Wyganowska i ks. Edmund Jaworski. Kamila Placko-Wozińska oraz Piotr Bojarski uczestniczyli w posiedzeniu per procura. Piotr Bojarski za zgodą Kapituły wyrażoną w grudniu 2008 zastąpił Katarzynę Kolską jako reprezentant „Gazety Wyborczej”.

Na konkurs napłynęło 11 prac, do nagrody nominowano 8. Pierwszą nagrodę jednogłośnie przyznano zespołowi autorów z redakcji miesięcznika ”W drodze” za komplet tekstów poświęconych naturalnej metodzie planowania rodziny, zamieszczonych w 9 numerze miesięcznika. Zebrani podkreślali, że ten trudny a ważny temat został przedstawiony w tekstach w sposób wszechstronny, niebanalny i ukazujący w pełni, jak skomplikowany jest to problem. Autorzy nie uciekali do łatwych sądów i prostych recept. Teksty są inspiracją do przemyśleń zarówno dla świeckich, jak i dla księży. Zespół autorów to: o. Paweł Kozacki, Bogna Białecka, o. Robert Plich, o. Nikodem Brzózy, Małgorzata Wałejko i o. Ksawery Knotz. (Więcej informacji dostępne tutaj.)

Nagrodę II przyznano Piotrowi Zubielikowi z gazety „Na Skraju”. Autor z pasją i znawstwem obserwuje przyrodę na swoim osiedlu (nie jest przyrodnikiem) i opisuje ją w osiedlowej gazecie, a Kapituła nagrodziła go za cykl tekstów i akcji, które doprowadziły do uratowania kasztanowej alei (ul. Zakopiańska) przed szrotówkiem.

Nagrodę III przyznano Jerzemu L. Olszewskiemu z gazety „Wokół Odkupiciela” z parafii pod tym wezwaniem na Os. Warszawskim za tekst „Wózkowicze”. Pisze w nim o niedostępności kościoła dla osób na wózkach. Tekst stał się inspiracją do spotkania wspólnoty parafialnej, która postanowiła zorganizować odpowiednią pomoc dla takich osób, nie tylko w dostępie do kościoła.

Kapituła wyróżniła też dyplomami następujące teksty: „Znak dobra w naszej parafii” Pauliny Stróżyńskiej  z „Z Krasnego Wzgórza” z Lubasza (rozmowa na temat akcji wieszania na choince gwiazdek z imionami dzieci; każdy parafianin może przygotować paczkę świąteczną zabierając jedną z gwiazdek), „Wspomnienie” Danuty Krenz z Markowej Gazety z Os. Czecha w Poznaniu (wspomnienie o zmarłej młodo dziewczynie, dla której parafianie co miesiąc oddawali krew), Michała Tomaszewskiego z miesięcznika”Nasza Wspólnota” z Obrzycka (za cykl tekstów poradnikowych poświęconych życiu codziennemu rodziny), a także Włodzimierza Nowaka,Violettę Szostak i Martę Tylendę, autorki tekstów w „Gazecie Wyborczej” poświęconych ratowaniu starej gazowni.

Po zapoznaniu się z protokołem Kapituły rektor WSUS prof. Michał Iwaszkiewicz przyznał swoją nagrodę specjalną rzeczową Piotrowi Zubielikowi. Osoby wyróżnione otrzymają książki ufundowane przez Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Zdjęcia: Teodor Jeske-Choiński