Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursu Znak Dobra im. Romy Brzezińskiej za rok 2009


Spośród nadesłanych prac nominowano do nagrody 9. W wyniku dyskusji i głosowania Kapituła postanowiła przyznać:


I nagrodę zespołowi „Przewodnika Katolickiego", który z inicjatywy ks. Dariusza Madejczyka przeprowadził akcję pomocy dla mieszkańców Betlejem.
Uzasadnienie: ta akcja pokazała realne problemy biblijnego miasteczka- brak pracy dla Palestyńczyków, zamieranie turystyki, poczucie niepewności chrześcijańskiej mniejszości; dała czytelnikom szerszy horyzont w rozumieniu problemów świata, wzbudziła dużą ofiarność i miała także wymiar ekumeniczny:

 

II nagrodę Pani Irenie Wawrzyniak, za akcję spotkania (poprzez tekst w „Dzienniku Polskim" w Wielkiej Brytanii) w Licheniu dawnych uczniów brytyjskiej szkoły dla uchodźców powojennych z Polski.
Uzasadnienie: dzięki tej akcji odrodziły się więzy szkolnej przyjaźni, a współczesnym przybliżono zapomniane przeżycia młodych Polaków na wychodźstwie.  

 

III nagrodę przyznano zespołowi pisma „Michael" za numer specjalny 4/2009, poświęcony postaci zmarłego proboszcza ks. Ludwika Bielerzewskiego.
Uzasadnienie: zespołowi pisma „Michael" udało się dotrzeć do wielu ludzi wspominających Księdza, dzięki czemu ocalili od zapomnienia Jego postać i zarazem pokazali w sposób plastyczny i dziennikarsko ciekawy wartości, jakie Mu przyświecały i jakimi się kierował w swoim kapłańskim życiu.

 

Przyznano także trzy wyróżnienia:
1) Pani Joannie Domagale z „Życia Rawicza" za akcję „Uśmiech Liwii" (zbiórka pieniędzy dla ciężko oszpeconego dziecka)
Uzasadnienie: dzięki tej akcji dziewczynka z bardzo szpecącą wadą wrodzoną twarzy otrzymała pomoc szybciej i w bardziej renomowanym ośrodku, a czytelnicy na różne sposoby okazywali swą ofiarność,
 

2) Zespołowi „Gazety Kościańskiej" za pomoc w budowie domu dla osieroconej szóstki dzieci („Podaj cegłę! Budujemy dom")
Uzasadnienie: Szóstka dzieci po nagłej śmierci matki została przyjęta przez krewnych do 2-pokojowego mieszkania; złe warunki lokalowe rodziły obawę, że dzieci będą musiały pójść do Domu Dziecka; gazeta zaangażowała w ich sprawie i władze i czytelników

3) Paniom Justynie Rudomino i Barbarze Stachowiak z„Gazety Sucholeskiej"za akcję wśród dzieci „Koniec z pieskim życiem" - akcja nie ograniczyła się do zbiórki żywności i okryć dla schroniska, ale w różnych ciekawych formach uczulała najmłodszych na krzywdę psów i uczyła odpowiedzialności za nie.

 

Nagrody dodatkowe
Rektor WSUS prof. Michał Iwaszkiewicz przyznał rzeczową nagrodę specjalną aparat fotograficzny.