Kapituła konkursu Znak Dobra im. Romy Brzezińskiej postanowiła przyznać nagrodę redakcji “Głosu Wolsztyńskiego” za 25 lat pracy na rzecz budowania wspólnoty mieszkańców przez podejmowanie rozlicznych inicjatyw i konsekwentne przybliżanie lokalnej historii. Kolejną nagrodę Kapituła przyznała Jolancie Sowińskiej-Gogacz za artykuł “Mały Oświęcim” o prawie zupełnie nieznanym hitlerowskim obozie pracy dla dzieci i młodzieży w Łodzi zamieszczony w “Przewodniku Katolickim”.

Kapituła wyróżniła redakcję “Wieści Akademickich” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za wzorowy numer jubileuszowy poświęcony patronowi uczelni, Augustowi Cieszkowskiemu.

Wyróżnienie w konkursie Znak Dobra im. Romy Brzezińskiej za rok 2014 otrzymał także profesor Waldemar Łazuga za zmuszający do refleksji nad naszą współczesnością i historią cykl felietonów “Okiem Stańczyka” publikowany w “Gazecie Wyborczej”. 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 10 stycznia 2015 r. o godz.16 w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych przy ulicy Głogowskiej 26. Wstęp wolny. 

Znak Dobra im. Romy Brzezińskiej - konkurs dla dziennikarzy, którzy w swoich tekstach kierują się dobrem publicznym, pracują na rzecz społeczności lokalnej. Łączy dziennikarstwo z postawą obywatelską, czynieniem dobra. Powstał z inicjatywy dziennikarzy, którzy w ten sposób chcieli uczcić pamięć poznańskiej publicystki Romy Brzezińskiej. Od początku konkurs został objęty honorowym patronatem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, Stanisława Gądeckiego.