Kiedy w 2005 roku zostaliśmy zaproszeni do siedziby "Głosu Wielkopolskiego", by odebrać pośmiertnie przyznaną nagrodę Dziennikarza Roku 2005 dla Mamy, chyba żadne z nas się nie spodziewało tego, czego jesteśmy świadkami przez ostatnie dziesięć lat.

Otrzymaliśmy wówczas statuetkę poznańskiego rzeźbiarza artysty Kazimierza Rafalika.

Rzeźba przedstawia dwie wspierające się osoby.

Myślę, że to piękna alegoria postawy Mamy wobec ludzi, których spotykała na swojej zawodowej i prywatnej ścieżce. Jej wsparcia doświadczyło wielu z nas.

Powołana do życia nagroda Znak Dobra w wyjątkowy sposób jednoczy ludzi - nietuzinkowych, wykonujących zawód z powołaniem, ale przede wszystkim potrafiących wciąż widzieć w drugiej osobie wartość nadrzędną.

Miesiąc temu nagrywaliśmy audycję w Radiu Emaus podsumowującą poprzednie edycje. Z radością przekazałam wówczas tę specjalną statuetkę księdzu Maciejowi Kubiakowi, redaktorowi naczelnemu rozgłośni Emaus, jako symboliczny wyraz wdzięczności i podziękowania za wieloletnie wparcie i zaangażowanie w promowanie konkursu. Pewnie wszyscy tu obecni wiedzą, ale dla porządku przypomnę, że mama brała czynny udział w tworzeniu rozgłośni archidiecezjalnej.

Chciałam raz jeszcze serdecznie podziękować osobom wspierającym dzieło Znaku Dobra: dziękuję Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu za patronat, opiekę i życzliwość, władzom Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych za serdeczność i pomoc organizacyjną, panu Jarosławowi Gojtowskiemu, ówczesnemu redaktorowi naczelnemu Gazety Poznańskiej za inicjatywę powstania nagrody, członkom kapituły (byłym i obecnym), bez których nic by nie było: Marii Nowak, ks. Edzie Jaworskiemu, Kamili Placko-Wozińskiej, Grażynie Wrońskiej, Stefanowi Drajewskiemu, Renacie Krzyszkowskiej, Oli Wyganowskiej, wspaniałej Katarzynie Zygadlewicz za stworzenie logo konkursu a panu Bogusławowi Bardziejewskiemu za wymyślenie tytułu. Sponsorom jawnym i ukrytym, wydawnictwu Zysk za piękne książki.

Dziękuję Państwu - którzy nas odwiedzacie, którzy tworzycie niepowtarzalną atmosferę naszych spotkań, a nierzadko dzielicie się swoimi wspomnieniami o Mamie.

Przyjaźń z Romą wspominał niezrównany Jan Grzegorczyk - na to spotkanie warto było czekać 9 edycji! Kto nie był i nie słuchał, nic straconego - każde słowo zostało skrzętnie zapisane na dyktafonach, niebawem będzie dostępne do odsłuchania na naszej stronie.

 

Nagroda już w rękach pani Honoraty Dmyterko z "Życia Rawicza", która opowiedziała o swojej współpracy z niezwykłą fundacją rodziny Dudów.

 

Pani Małgorzata Jańczak przybliżyła publiczności niesamowitą postać Babi Nonci, Alfredy Markowskiej, bohaterki zwycięskiego artykułu, która w czasie wojny ocaliła ponad pięćdziesięcioro dzieci pochodzenia żydowskiego, polskiego, niemieckiego i romskiego.Na cześć bohaterki został odczytany wiersz.

 

Panie Ilona Pałaszyńska i Ewa Hudziak z miesięcznika parafii Matki Boskiej Bolesnej.

 

Zespół redakcyjny pisma sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu "Droga Miłości".

 

Zespół muzyczny w składzie: Magdalena Mateja (skrzypce), Tomasz Łozowicki (śpiew) oraz Radosław Mateja (pianino) zabrał nas w podróż do świata przedwojennych amantów, szyku i dobrego stylu.

 

Na tym pamiątkowym zdjęciu zostali uwiecznieni laureaci konkursu wszystkich lat obecni tego dnia na sali.